Usługi elektryczne

Instalacje elektryczne :

Montaż, wymiana, naprawa, konserwacja, pomiary.
Koszt punktu elektrycznego to ?zł
Punkt elektryczny liczymy opcjonalnie:

  • co 8m
  • wypust elektryczny oświetleniowy
  • wypust elektryczny gniazdowy

Cena waha się +/- w zależności od wymagań klienta.